Zoekgebieden

Zoekgebieden voor windenergie zijn die gebieden in een gemeente die in principe geschikt zijn voor de bouw van een windpark.
Alle grond buiten de bebouwde kom en daar nog 300 m vanaf, is in principe geschikt voor de bouw van een windpark.
Vervolgens zoek je de gebieden met de minste vrijstaande huizen.
Dat is het meest geschikte zoekgebied.

Ook bos, hei en echte natuur is geschikt. Maar de voorkeur verdient open gebied omdat dat iets meer energie oplevert.
In een bos kunnen windmolens goed verstopt worden, als dat gewenst is.

Daarna kunnen bijvoorbeeld politici en grond eigenaren verdere inperkende keuzes maken, maar dat hoeft niet.
Ook andere belanghebbenden zoals Defensie met zijn radarcirkels en laagvlieg routes willen graag gebieden reserveren.
Defensie heroverweegt dit. Technisch kunnen windmolens en radar goed samen gaan.
Het is verder de vraag wat voorrang vedient:
- ruimte voor de verduurzaming van onze energievoorziening
- oefenruimte die tegenwoordig ook in simulators kan, voor een defensiesysteem waarvan de waarde twijfelachtig is.
We zijn al jaren niet meer in oorlog, is de reservering van Defensie nog wel aanvaardbaar?

Tegenstanders wijzen vaak naar een gebied in een buurgemeente, maar het meest nabije zoekgebied is het beste.
In die buurgemeente wonen namelijk ook mensen, die dezelfde afweging maken. Zij willen hun eigen zoekgebied ook benutten voor hun eigen duurzame energie.
Gebieden op de grens van 2 gemeentes zijn vaak geschikt, de gemeentes moeten dan natuurlijk samenwerken

Andere overwegingen komen pas aan bod bij een concreet windpark ontwerp.

In principe moet een gemeenschap zo veel zoekgebied vinden dat alle verbruikte energie duurzaam is op te wekken.
Landelijke gemeentes hebben meestal meer zoekgebied dan verstedelijkte gemeentes. Dit is een potentiƫle bron van inkomsten voor het landelijke gebied.

Comments