Winst uit Wind

"Wind is de motor van de nieuwe economie",
zegt Geert Bosch van het energie adviesbureau Bosch en van Rijn
Daarmee geeft hij windenergie een nieuwe betekenis, voor de doelgroep die in winst en economie is geïnteresseerd.
 
Dit is en voorbeeld van herkaderen, een vorm van communicatie die nodig is geworden voor windenergie, door het gebrek aan aandacht  vanuit de overheid. En dat terwijl er wel duurzame beleidsambities zijn, en grote kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van windenergie in Nederland.
 
Nog een voorbeeld is "Windmolens draaien op subsidie"
Windmolens draaien natuurlijk op wind, en nog rendabel ook. Windenergieprojecten horen tot de meest winstgevende.
Windenergie heeft van alle vormen van duurzame energie verreweg de laagste bijdrage in SDE subsidie.
Tegelijkertijd mogen kolencentrales gratis vervuilen, hoe lang nog?
 
Een krachtige herkadering is die waarbij identificatie een rol speelt, vinden dat iets van jou is.
"Laat ze niet onze horizon vervuilen, zet ze maar op zee"
Echter, je eigen windpark is juist heel erg mooi, maar dat besef je pas als je echt eigenaar bent, bijvoorbeeld als lid van een van de vele wind coöperaties.
Of de mevrouw uit Culemborg, die weer thuis is, als ze de 3 windmolens bij haar Culemborg ziet. Ze heeft verder geen relatie met dat windpark, het is gebouwd door een energiebedrijf, en nu van een financiele club. Maar mensen uit Culemborg denken meer dan gemiddeld duurzaam en identificeren zich met die windmolens. 
Daarom is participatie en elke vorm zo belangrijk bij windenergie projecten, en dus vandaar deze website PakdeWind.nl, waarbij voor elke wijk, gemeente, of regio een aparte pagina kan komen waar je lid kunt worden van een lokale wind werkgroep.
Die werkgroep wordt een club voorstanders van duurzame energie, die lokaal bekend is, een lokale entiteit, waar iedere duurzaam denkende burger aan mee kan doen.
Het belangrijkste duurzaamheidsprobleem in Nederland, is dat burgers niet georganiseerd zijn.
 
"Windmolens leveren niets op"
Een enkele windmolen maakt een wijk van 2000 woningen duurzaam.
Wil je als raadslid meer woningen in je gemeente duurzaam maken, dan heb je evenredig meer windmolens nodig.
Windenergie is democratisch verdeeld. Een regionaal windpark is de manier waarmee de regionale economie gevoed wordt.
Laat de eigen achterban maar voorstellen doen voor geschikte zoekgebieden in de regio voor hun eigen windmolens.
Daarbij helpt het natuurlijk als je als raadslid al een richting aangeeft.
Denk je dat je eigen gemeente geen plaats voor heeft (overal is plaats), dan zul je moeten samenwerken met buurgemeentes. Die inwoners zullen een prijs vragen voor hun duurzame stroom. Hun stroom zal duurder zijn dan de stroom uit het windpark van de eigen achterban.
Dan maar van een windpark op zee? Leg dan meteen even uit dat die duurzame stroom zeker een factor 2 duurder is.
 
"Windenergie is duur"
Je eigen Windstroom kost slechts 1/3 van wat je als consument aan een commerciële leverancier zou moeten betalen voor elektriciteit.
Dat werk zo:
- Als lid van een windcoöperatie ben je mede eigenaar van de windmolens. En daardoor ben je ook juridisch eigenaar van de duurzame stroom die ze leveren. De meeste coöperaties verkopen die stroom nu aan een energiebedrijf, voor een marktconform tarief.
- Maar een coöperatie  kan die stroom ook aan de eigen leden leveren. De coöperatie brengt dan alleen de echt gemaakte kosten in rekening, voor de dienstverlening van het energiebedrijf.(administratie, programma verantwoordelijkheid en projectkosten) Er hoeft dan geen BTW en Energiebelasting afgedragen te worden, die zijn samen ca 2/3 van het kWh tarief.
Dit Zelfleveringsmodel is uitgedacht door coöperatie de Windvogel, een ODE lid, en zij doen tot eind 2009 een pilot met energiebedrijf Eneco, die zich hierin als dienstverlener opstelt, en alleen betaald wordt voor de dienstverlening.
Een van de diensten van Eneco is "altijd stroom leveren" ook als het niet waait.
 
"Als het niet waait is er geen stroom"
Er is altijd stroom, dankzij de dienstverlening van het energiebedrijf. Meer gratis wind, betekent minder kolen stoken.
Op jaarbasis, is er altijd een gemiddelde hoeveelheid windenergie, zo zorgen onze windmolens er voor dat de kolencentrales langzamer kolen opstoken en veel minder CO2 uitstoten.
Veel meer windenergie maakt dat Nederland zonder kolencentrales kan, en dat is nog goedkoper ook, blijkt uit het Energietransitie model gesponsord door Shell.
Wel gaat er dan meer windstroom uitgewisseld worden met buurlanden.
Spanje laat real time zien hoe ze het elektriciteitsnet in balans houden, met windstroom die tot eer dan 40% kan oplopen
We zijn in dit "land met gasbel", vergeten dat het normaal is om duurzame energie voorrang te verlenen
 
 
Dit zijn niet de belangrijkste voorbeelden, die van jouw is belangrijker. Weet je er een?  Mail het naar henk.daalder at guldenlijn.nl


 
ą
Henk Daalder,
Aug 5, 2009, 3:11 AM
Comments