Tholen

Tholen

De Cooperatie Zeeuwind, wil een aantal windmolens bouwen tussen Stavenisse en Sint Maartensdijk, maar de gemeenteraad van Tholen is van gedachte veranderd en heeft daar nu in meerderheid bezwaar tegen.
Terwijl ze eerder wel instemden.De bouw van meer windmolens in Nederland, ook in Tholen, is onontkoombaar, gezien de komende overgang naar duurzame bronnen

In 2020 moet 30% van onze elektriciteit uit windenergie komen, nu is dat 5%. Tholen heeft nu ca 16 MW aan windmolens. Het plan van Zeeuwind voegt daar x MW aan toe.
In 2010 wordt een crisiswet van kracht waarbij projecten groter dan 15 MW niet meer door de gemeente worden goedgekeurd,maar door de provincie.

Wil je meehelpen op Tholen meer windenergie op te wekken in coöperatief verband, dus voor en door leden van de cooperatie, de inwoners van Tholen.

Meld je dan aan bij Coöperatie Zeeuwind, en/of laat hieronder je naam achter.

Je kunt dan meepraten in een werkgroep die gaat nadenken over de duurzame toekomst van Tholen.

Tholen pak de wind

Comments