Noordkop

In het noordelijk deel van Noord Holland is veel ruimte voor windmolens, en die gaan er ook komen.
Ook al zijn provincie en gemeente tegen, dan nog komen er windmolens. Helaas wil EZ dat alleen bedrijven hier voordeel van hebben. EZ sluit burgers buiten.
Maar bedrijven die burgers in de omgeving van een windpark ook voordeel gunnen, staat het vrij dat te doen.

In de Wieringermeer zijn in het verleden al vele windmolens gebouwd, vooral door boeren. De afgelopen jaren is echter een herontwerp van de polder gemaakt. De vele verspreid gebouwde molens gaan verdwijnen en daar komt een overzichtelijke rij voor terug, langs de west  en zuid rand van de Wieringermeer.
Dat toepassen van de ontwerpregels voor mooie windparken, gaf een goed gevoel en zo besloten de inwoners en gemeenteraad dat er nog een extra rij bij kon.

Nu is er een plan van Electrabel bekend geworden, dat wil ook een rij windmolens bouwen Westelijk van Schagen.
Zoiets begint met overeenkomsten sluiten met de grondeigenaren, want de gemeente Zijpe is kopschuw door de tegenstanders, en heeft de regie uithandengegeven aan willekeurig welke ondernemer dan ook
 
Comments