Helmond

Waar kunnen Helmonders hun eigen windpark bouwen?
Graag suggesties naar Henk.Daalder at guldenlijn.nl

Enkele suggesties:
- Het bos tussen Gerwen en Stiphout.
- Aan de oostkant op de grens met Gemert Bakel, of Deurne.
- Samen met buurgemeentes langs de A67.
- In Diesdonk langs de Zuid Willemsvaart samen met de gemeente Asten.

Je kunt lid worden van een lokale windwerkgroep, die zich hierover buigt en de gemeente adviseert vanuit de Helmondse gemeenschap.
Lid worden heeft alleen zin als je vóór dit soort onontkoombare ontwikkelingen bent.

Comments