Goede windpark locaties

In principe kunnen windmolens overal in Nederland rendabel gebouwd worden, ook in bossen, natuurgebieden en de EHS.
In gebieden met een natuur of ecologie status, moet wel een goede ecologische inventarisatie gebeuren, om vooraf in te schatten of de aanwezige dieren aanwijsbare gevolgen zullen ondervinden. Vaak gaan natuur en windmolens heel goed samen.
Bij twijfel kan het windpark "met de hand aan de kraan" geëxploiteerd worden.
Veel belangrijker is dat windmolens op voldoende afstand van woningen komen.
In de huidige praktijk worden de meeste windmolens in agrarisch gebied gebouwd.
Het begint met de constatering dat windenergie de meest geschikte manier is om duurzaam te worden.
Daarna vind je de zoekgebieden voor windenergie, die hoeven en moeten niet volgebouwd te worden. Het mooiste resultaat krijgen we met enkelvoudige rijen windmolens, waar inwoners zelf trotse eigenaar van zijn.

Aanvullende voorwaarden
Al bij geruchten dat er ergens een windpark zou kunnen komen, gaan grondspeculanten al meteen hun inkopen plannen.
Daarom zijn er wel enkele aanvullende voorwaarden om een goede locatie te kiezen.
- Bewoners direct eigenaar, voor een deel van het windpark
- Geen grond waar in de afzienbare toekomst een woonwijk komt.
- Bedrijventerreinen (ook toekomstige) zijn wellicht alleen geschikt als de lokale overheid de wijsheid heeft verworven om met windparken om te gaan.
- Grond van de rijksoverheid is vaak heel geschikt. Maar de rijksoverheid is een veelkoppig monster, en dat lijkt Den Haag graag zo te houden als het om windenergie gaat.
- Eigenaren van verspreid liggende grond, kunnen het beste volgens de methode Haarlemmermeer werken.
- Hou rekening met het vlinder patroon van de slagschaduw, in de buurt van woonwijken en alleenstaande huizen. Je gaat er niet dood aan, maar als de slagschaduw als overlast wordt ervaren, dan moet de windmolen tijdelijk uit, tot de zon voorbij is gedraaid. Overigens leven boeren met een grote windmolen op hun bouwblok vrolijk voort.

Geluid
- In een straal van 3 tot 400 m kun je de windmolen soms horen. Het windmolengeluid is op die afstand een vrijwel onhoorbaar gefluister, maar toch "beïnvloeding", en dat vergt een speciale procedure om de belangen van de mensen die beïnvloed worden te beschermen. Overigens zijn andere geluidsbronnen meestal zo sterk dat zij het windmolen geluid altijd overstemmen op een locatie. Denk aan verkeer op een weg door of langs het gebied, bomen en bijvoorbeeld maisakkers in het gebied, die overstemmen het geluid van windmolens.
 
Methode Haarlemmermeer
De methode Haarlemmermeer is een eerlijke en transparante aanpak om in een gebied met verspreid liggende grondeigenaren toch een serie enkelvoudige windmolen locaties te vinden, die samen een windpark zijn.
De gemeente Haarlemmermeer wil in de zuidelijke punt van de gemeente een 20 MW windpark laten ontstaan. Dat is dus het zoekgebied, aangewezen door de gemeente.
Vervolgens heeft de gemeente een projectgroep ingesteld, waar alle belanghebbenden in konden gaan meepraten.
En zij heeft vooraf duidelijk gemaakt dat alleen een bouwaanvraag die de projectgroep steunt, in behandeling zal worden genomen.
Daarnaast zijn alle grondeigenaren in het gebied uitgenodigd, hun grond in principe ter beschikking te stellen voor een mogelijke windmolen locatie.
Een windpark vergt heel weinig oppervlak, maar is wel verspreid over kilometers groot gebied, bovendien zijn er vaak nieuwe toegangswegen nodig, al of niet verhard.
Alle grondeigenaren die in principe hun grond ter beschikking hebben gesteld, doen mee met 3 mogelijke ontwerpen voor het windpark
Bovendien gaan zij met voorrang delen in de opbrengst, ook al wordt hun grond niet uitgekozen voor een echte windmolenlocatie.

Ontwerp van het windpark.
Vervolgens worden op de ter beschikking gestelde percelen, 3 mogelijke windpark ontwerpen gemaakt.
Dat doen de leden van de projectgroep van belanghebbenden.
Daarna kiest de bevolking in het gebied, het beste ontwerp uit deze 3 concrete voorstellen.
Daarna geeft de gemeenteraad in integer bestuur, een vergunning voor dat ontwerp, zoals ze aan het begin heeft beloofd.
De windpark ontwerpers kunnen ontwerpregels toepassen om de kwaliteit van de ontwerpen duidelijk te maken voor anderen

Bouw
Op deze manier bouwen de inwoners van een gebied hun eigen windpark, in feite zijn ze samen vooral opdrachtgever, professionals doen de voorbereiding en de feitelijke bouw.
Daarbij kunnen verschillende financiële participatiemodellen worden toegepast. Maar elk huishouden de kans geven een eigen kavel deel-windpark te kopen, voor eigen gebruik, werkt verreweg het beste.
En geeft inwoners het meeste voordeel. 
Een commercieel windpark gunt de inwoners samen ca 0,05 cent per kWh
Een deel-windpark levert elk deelnemend huishouden ca 3 cent per kWh op.  


Comments