Energietransitie model

Quintel Strategy Consulting, een adviesbureau voor fossiele energie bedrijven, heeft een rekenmodel gemaakt, waarmee iedereen zijn favoriete energiebeleid kan opstellen en laten doorrekenen
Je moet het model downloaden en installeren, het is een beveiligde spreadsheet. Helaas is het niet zo transparant dat je kunt zien hoe het rekent. Hij werkt helaas ook niet in Open Office.

Toch kun je er mee experimenteren. Download het op de website www.energietransitiemodel.nl
Zie ook enige uitleg en screenshots van het model


Als je opgeeft dat in 2040:
- 90% van de personenauto's elektrisch is (factor 2 tot 3 zuiniger dan op fossiele brandstof)
- dat er geen kolen of kerncentrales nodig zijn (0 stuks kolencentrale, 0 stuks kerncentrale)
- maar wel veel windparken op het land
- zonnestroom thuis
- en wat windparken op zee
- en wat gasgestookte centrales, voor als het niet waait.

Dan blijkt:
- We hebben dan genoeg energie zonder dat er kolen- of kerncentrales nodig zijn
- Deze keuzes leiden tot de laagste en schoonste energievoorziening.
Kolencentrales toevoegen, veroorzaakt hogere maatschappelijke kosten.

Probeer het zelf en zoek zelf de balans in onze duurzame energie voorziening.
Laat weten waar je op uit komt...

Comments