Cooperaties en Stroom

Een coöperatie is een vereniging die voor de leden een of meerdere windmolens exploiteert. Dat is de oude aanpak.
De leden zijn dan mede-eigenaar van de windmolens.
De coöperatie verkoopt de stroom, en krijgt daar een gesubsidieerde winst op. Maar loopt ook marktrisico.
in de praktijk blijkt echter dat deze aanpak maar weinig deelnemers trekt, de bank levert het geld, niet de leden. Die brengen hooguit het eigen geld in dat de bank eist. Vaak komt dat dan ook nog van een paar rijke leden. Door dit verschijnsel, "leveren" cooperaties geen draagvlak, en houden de tegenstanders vrij spel bij de gemeenteraad.

Echter.
De coöperatie kan ook het windpark zelf verkopen aan de leden, ipv de stroom. De leden gaan dan hun eigen stroom opwekken, dus hoeven ze die niet meer te kopen, dat levert hen veel meer voordeel op wanneer de coöperatie de stroom verkoopt.
En de coöperatie krijgt een vaste vergoeding per opgewekte kWh, voor het onderhoud. Zij loopt dus geen markt risico. Dat doen de leden, alleen deden die dat altijd al als klant vaneen commercieel energiebedrijf.
Deze aanpak blijkt veel aantrekkelijker, de Windcentrale groeide hiermee in 3 jaar naar 17.000 leden. Even groot als de bestaande wind coöperaties in 30 jaar.

Een lid, een huishouden,  koopt bijvoorbeeld voor 1500 EUR een kavel van een deel-windpark en wekt daarmee 4000 kWh per jaar op.
Die stroom krijgt dit huishouden voor de kostprijs, 3 cent. Hierin zit 0,8 cent voor de coöperatie, vrij van markt risico. 
 

Coproduktie stroom wordt afgetrokken van je eigen meterstand thuis.
Lid worden van een coöperatie maakt deze aanpak mogelijk. In de coöperatie ben je mede-ondernemer. Jouw stukje windpark produceert duurzame stroom die al je eigendom is.
Stel dat de windmolen coöperatie een molen heeft voor 1000 leden. Elk jaar als de meter wordt opgenomen door de netbeheerder, dan deelt die de jaarproduktie van de windmolen door die 1000 leden, en die hoeveelheid wordt dan afgetrokken van de meterstand bij jouw thuis. Wat dan nog overblijft, dat is wat je moet afrekenen met het energiebedrijf van je keuze.
De netbeheerder die de meter opneemt, zowel bij de windmolens, als bij jou thuis, geeft de uiteindelijke meterstand door naar dat energiebedrijf.Coöperatie Kennemerwind toont trots zijn nieuwe windmolens

ą
Henk Daalder,
Jul 9, 2009, 4:46 PM
Comments